تیمورزاده: ناشران نیازمند قدرت صنفی هستند/ قدیانی: وابستگی نشر به 10 روز نشان از بیماری است | انتشارات تيمورزاده

شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1397/05/06
خانم دکتر فاطمه اسدیان
آقای دکتر آریا بویه
آقای دکتر جواد موسوی