شما می توانید توسط فرم زیر, این پورتال را به دوستان خود معرفی کنید.


حضرت علي (ع): اي بنده خدا در عيب جويي كسي به خاطر گناهي كه از او سر زده شتاب مكن، شايد گناه او آمرزيده شود و از گناه كوچك بر خود ايمن مباش، شايد به خاطر آن عذاب گردي. نهج البلاغه- خطبه140 پيامبر اكرم(ص): با دارايي خود نمي توانيد دل مردم را به دست بياوريد، پس دلشان را با اخلاق نيك به دست آوريد. نثر الدر- ج1- ح123 پيامبر اكرم(ص): نزديك ترين شما به جايگاه من در قيامت، نيكوترين شما از جهت اخلاق و سودمندترين شما نسبت به خانواده خويش است. عيون اخبار الرضا- ج2- ص38 اميرالمؤمنين علي (ع): مؤمن، كم هزينه و بسيار ياري رسان است. وسائل الشيعه- ج15- ص193 اميرالمؤمنين علي (ع): گذشت، روح بزرگواري هاست. غررالحكم- ص245-ح 5001 پيامبر (ص): امت من تا هنگامي كه يكديگر را دوست بدارند، به يكديگر هديه بدهند و امانتداري كنند؛ در خير و خوبي خواهند بود. عيون اخبار الرضا ج2-ص29- ح25 پيامبر اكرم(ص): به يكديگر هديه بدهيد، زيرا كينه ها را از بين مي برد. اصول كافي- ج5- ص 144- ح14 امير المؤمنين علي (ع): گشاده رويي نشانگر بزرگواري و كرامت نفس است. غررالحكم- ص434- ح9933

بخش هدایا

نام برندگان تاریخ: 1393/12/09
خانم دکتر زهرا دربندی
خانم دکتر ملیحه کدیور
خانم دکتر راضیه حیدرپور